ตารางเดินรถ

เดินทางจาก

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ( มาตรฐาน ม4ข. )
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่งหมอชิต2 06:00 น. ชานชาลา 38
รถคันที่ สภานีระหว่างทาง เวลา หมายเหตุ
1 ศูนย์สมบัติทัวร์วิภาวดี 06:30 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ ( มาตรฐาน ม4ข.)
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต3) 10:30 น. ชานชาลา 3
รถคันที่ สภานีระหว่างทาง เวลา หมายเหตุ
1 ดอยติ - แยกดอยติ 11:00 น. ตัวแทนจำหน่าย
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ( มาตรฐาน ม4ข. )
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่งหมอชิต2 (เท่านั้น) 18 :50 น. ชานชาลา 38
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ ( มาตรฐาน ม4ข.)
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต3) 18:35 น. ชานชาลา 2
รถคันที่ สภานีระหว่างทาง เวลา หมายเหตุ
1 ดอยติ - แยกดอยติ 19:05 น. ตัวแทนจำหน่าย
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ( มาตรฐาน ม4ข. )
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่งหมอชิต2 (เท่านั้น) 20:35 น. ชานชาลา 101
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ ( มาตรฐาน ม4ข.)
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต3) 20:00 น. ชานชาลา 3
รถคันที่ สภานีระหว่างทาง เวลา หมายเหตุ
1 ดอยติ - แยกดอยติ 20:30 น. ตัวแทนจำหน่าย
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ( มาตรฐาน ม1พ. )
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 ศูนย์สมบัติทัวร์วิภาวดี 15:00 น.
รถคันที่ สภานีระหว่างทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่งหมอชิต2 16:00 น. ชานชาลา 38
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ ( มาตรฐาน ม1พ.)
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต3) 19:15 น. ชานชาลา 3
รถคันที่ สภานีระหว่างทาง เวลา หมายเหตุ
1 ดอยติ - แยกดอยติ 19:45 น. ตัวแทนจำหน่าย
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ( มาตรฐาน ม1ก. )
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่งหมอชิต2 20:00 น. ชานชาลา 38
รถคันที่ สภานีระหว่างทาง เวลา หมายเหตุ
1 ศูนย์สมบัติทัวร์วิภาวดี 20:30 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ ( มาตรฐาน ม1ก.)
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต3) 20:00 น. ชานชาลา 1
รถคันที่ สภานีระหว่างทาง เวลา หมายเหตุ
1 ดอยติ - แยกดอยติ 20:30 น. ตัวแทนจำหน่าย
กรุงเทพฯ - แม่จัน ( มาตรฐาน ม4พ. )
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่งหมอชิต2 18:10 น. ชานชาลา 22
2 ศูนย์สมบัติทัวร์วิภาวดี 18:30 น.
แม่ฟ้าหลวง - กรุงเทพฯ ( มาตรฐาน ม4พ. )
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 แม่ฟ้าหลวง - กรุงเทพฯ 17:00 น.
รถคันที่ สภานีระหว่างทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่งเชียงราย 18:30 น. ชานชาลา 5
กรุงเทพฯ - เชียงของ ( มาตรฐาน ม1ข. )
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่งหมอชิต2 (เท่านั้น) 17:40 น. ชานชาลา 93
เชียงของ - กรุงเทพฯ ( มาตรฐาน ม1ข.)
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 เชียงของ 15:30 น.
รถคันที่ สภานีระหว่างทาง เวลา หมายเหตุ
1 บ้านต้า 16:30 น.
2 เทิง 17:00 น. ชานชาลา13
3 เชียงคำ 17:50 น.
4 จุน 18:00 น.
5 ดอกคำใต้ 18:30 น.
กรุงเทพฯ - น่าน ( มาตรฐาน ม1ก. )
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่งหมอชิต2 (เท่านั้น) 20:00 น. ชานชาลา 42
รถคันที่ สภานีระหว่างทาง เวลา หมายเหตุ
1 ศูนย์สมบัติทัวร์วิภาวดี 20:30 น.
น่าน - กรุงเทพฯ ( มาตรฐาน ม1ก.)
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่งจ.น่าน 19:30 น.
รถคันที่ สภานีระหว่างทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่ง เวียงสา 20:00 น.
2 สถานีขนส่งจ.แพร่ 21:30 น.
กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี ( มาตรฐาน ม4พ. )
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 ศูนย์สมบัติทัวร์วิภาวดี 17:00 น.
รถคันที่ สภานีระหว่างทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 20:00 น. ชานชาลา 15
สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ ( มาตรฐาน ม4พ. )
รถคันที่ สถานีต้นทาง เวลา หมายเหตุ
1 สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี 19:30 น. ชานชาลา 5