จุดจำหน่ายตั๋ว

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร
จุดจอด/จุดจำหน่ายตั๋ว ที่อยู่ โทรศัพท์ เวลาทำการ หมายเหตุ
ศูนย์สมบัติทัวร์ - วิภาวดี 23/21 ซอยวิภาวดี 13 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 02-792-1456 24 ชั่วโมง
สถานีขนส่ง - หมอชิต 2 ถ.กำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ชั้น 1 ด้านหน้าอาคาร, ชั้น 3 ช่อง 38) 02-792-1456 04.00-22.30 น.
สถานีขนส่ง - สายใต้ใหม่ สายใต้-สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (ชั้น 1 ช่อง 19,24,40,75,76) 02-894-6050,02-894-6051 05.00-20.00 น.
นางเลิ้ง 37 ถ.กระออม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-282-3938 08.00-17.00 น.
สุคนธสวัสดิ์ - ศูนย์บริการลูกค้า 7/150 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 02-792-1456 05.00-20.00 น.

กำแพงเพชร
จุดจอด/จุดจำหน่ายตั๋ว ที่อยู่ โทรศัพท์ เวลาทำการ หมายเหตุ
กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร ติดกับช่องนิววิริยะทัวร์ 08-9446-3232 10.00 - 24.00 น.

เชียงราย
จุดจอด/จุดจำหน่ายตั๋ว ที่อยู่ โทรศัพท์ เวลาทำการ หมายเหตุ
เทิง - สถานีขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเทิง 0-5379-5492 16.30-17.50 น.
เชียงราย - อู่นางแล 84 หมู่ 5 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 053-706-353 05.00 - 19.00 น.
เชียงราย - ออฟฟิศตะเคียนคู่ 95/5 ถ.ประสพสุข ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-714-971 07.00 - 18.30 น.
พาน - ตัวแทนจำหน่าย 053-721-369
อ.แม่สรวย - ตัวแทนจำหน่าย 292 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 086-654-8231 06.00-19.00 น.
เชียงราย - ออฟฟิศบางกอกบัสไลน์ 053-774-032 08.00-19.30น.
เชียงของ - ออฟฟิศ 361/2 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 0-5379-1644, 0-5379-1645 06.00 - 17.00 น.
เทิง - ออฟฟิศ 9/1-4 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 0-5379-5452 , 0-5366-9786 05.00-18.00 น.
บ้านต้า 335 ม.3 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340 0-5379-7096 07.00 - 17.00 น.
บ้านท่าเจริญ - ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว 48/2 ม.10 ต.ศรีดอนไชย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 0-5319-2558, 08-1960-2231 06.00 - 18.00 น.
พาน - ออฟฟิศ 429 ม.8 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 0-5365-8877, 08-9764-7745 06.30-21.00 น.

เชียงใหม่
จุดจอด/จุดจำหน่ายตั๋ว ที่อยู่ โทรศัพท์ เวลาทำการ หมายเหตุ
เชียงใหม่ - สถานีขนส่งอาเขต 3 สถานีขนส่งเชียงใหม่(อาเขต3) ตู้จำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ 052-000-542 05.00 - 21.00 น.
ดอยติ - ตัวแทนจำหน่าย 3 ม.2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 085-038-9888 07.00-12.00 , 13.00-21.30 น.
ลำพูน - ตัวแทนจำหน่าย 117 อินทนงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000 (ร้านจามเทวีโฟโต้) 089-432-6114 08.00-19.30 น.

ตาก
จุดจอด/จุดจำหน่ายตั๋ว ที่อยู่ โทรศัพท์ เวลาทำการ หมายเหตุ
ตาก - ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก ถ.วิถีถ่อง อ.เมือง จ.ตาก 08-6738-3556 10.00 - 12.00 น.

นครสวรรค์
จุดจอด/จุดจำหน่ายตั๋ว ที่อยู่ โทรศัพท์ เวลาทำการ หมายเหตุ
นครสวรรค์ - ตัวแทนจำหน่าย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ (สายเอเชีย) ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 6 ใกล้โรงแรมพิมาน 08-1534-1507 08.30-00.00 น.

น่าน
จุดจอด/จุดจำหน่ายตั๋ว ที่อยู่ โทรศัพท์ เวลาทำการ หมายเหตุ
น่าน - ออฟฟิศ 7/42-43 ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 0-5471-1077 07.00-20.00 น.
น่าน - สถานีขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน (ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 7) 054-741-666 07.00-20.00 น.
อ.เวียงสา - ออฟฟิศ 439-440 บ้านบุญยืน ถ.เจ้าฟ้า ต.เวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน (สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเวียงสา) 054-752-103 07.00-20.30 น.

พะเยา
จุดจอด/จุดจำหน่ายตั๋ว ที่อยู่ โทรศัพท์ เวลาทำการ หมายเหตุ
พะเยา - สถานีขนส่ง ถนนรอบเวียง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 0-5441-1187 06.00–21.00 น.
พะเยา - ออฟฟิศ 7/40 ถ.หะริณสุต ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5441-1127 05.00 – 20.00 น.
หน้าม.พะเยา - ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว หมู่ 16 ต.แม่จา อ.เมือง จ.พะเยา 08-1031-5271 , 08-4806-3062 07.30-21.00 น.
จุน - ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว 176/3 ม.5 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150 0-5445-9044 07.30-18.00 น
ดอกคำใต้ - ออฟฟิศ ที่อยู่ : 153 ม.3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 0-5441-8452 07.00 - 18.30 น.
เชียงคำ - ออฟฟิศ 302 ม.4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 0-5445-1015 , 0-5445-1036 05.30-18.00 น.
แม่ใจ - ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว 67 หมู่1 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 0-5449-9096 06.00-20.00 น.

พิษณุโลก
จุดจอด/จุดจำหน่ายตั๋ว ที่อยู่ โทรศัพท์ เวลาทำการ หมายเหตุ
พิษณุโลก - สถานีขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 2 (แยกอินโดจีน) - ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 1, 2, 3 0-5598-6268 12.00 - 03.00 น.

แพร่
จุดจอด/จุดจำหน่ายตั๋ว ที่อยู่ โทรศัพท์ เวลาทำการ หมายเหตุ
แพร่ - สถานีขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 7 054-620-643 08.30-21.00 น.
แพร่ - ออฟฟิศ 6/21 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054-511-421 08.00-21.00 น.
อ.สอง - ตัวแทนจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์ 1 ม.1 ต.ทุ่งนาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 08-3318-2589 , 08-9756-2858 08.30-20.30 น.

สุราษฎร์ธานี
จุดจอด/จุดจำหน่ายตั๋ว ที่อยู่ โทรศัพท์ เวลาทำการ หมายเหตุ
สุราษฏร์ธานี - สถานีขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี - ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 16 0-7720-0161 05.00-20.00 น.
สุราษฏร์ธานี - ออฟฟิศ 17-19 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-273-666 , 077-281-110 08.00 -17.00 น.