โปรโมชั่น

บางกอกบัสไลน์ได้จัดโปรโมชั่น กลับบ้านไปกอดแม่รับสิทธิ์ส่วนลด 20% ทุกที่นั่ง ทุกเส้นทาง

บางกอกบัสไลน์ได้จัดโปรโมชั่น กลับบ้านไปกอดแม่รับสิทธิ์ส่วนลด20%ทุกที่นั่ง

ทุกเส้นทาง เนื่องจาก
12 สิงหาคม 2558 นี้เป็นวันแม่แห่งชาติทางบริษัทจึง

จัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านไปกอดคุณแม่ในราคาย่อมเยาว์

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ

  * สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่ วันนี้ - 10 สิงหาคม 2558


  * สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2558


  * สิทธิ์การรับส่วนลดนี้ เฉพาะผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารในราคาต้นทาง - ปลายทาง          
     
     ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถแจ้งลงระหว่างทางได้ตามปกติ


  * รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 งดเข้าร่วมรายการ


  * เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนตั่วได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


  * สิทธิ์การรับส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้


  * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า