ข่าวและกิจกรรม

** เทศกาลปีใหม่นี้บางกอกบัสไลน์ ยินดีให้บริการสำรองที่นั่งได้ที่ 02-792-1444 **

เทศกาลปีใหม่ 25 - 30 ธันวาคม 2557  ท่านผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งเดินทางกับบางกอกบัสไลน์ได้หลายทาง

ช่องทาง   สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสมบัติทัวร์ทุกสาขา  และสามารถซื้อตั๋วได้ที่

หน้าโฮมเพจของเว็ปไซต์ผ่านทางไทรูท  จองบัตรโดยสารผ่านทาง Call Centerได้ที่เบอร์ 02-792-1444   เส้นทางเดิน

รถบางกอกบัสไลน์มีจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน สุราษฎร์ธานี เชียงของ   สามารถซื้อบัตรโดยสารทั้งไป-กลับ

ตรวจสอบเที่ยวเวลาเดินรถได้จากตางรางเดินรถ  เทศกาลปีใหม่นี้รถบางกอกบัสไลน์จะให้บริการที่ศูนย์สมบัติทัวร์วิภาวดี

เท่านั้น