ข่าวและกิจกรรม

ไม่คาดเข็มขัดนิภัย มีโทษปรับ 5,000บาท

ดีเดย์ 11 พฤษภาคมนี้ ผู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท กรมการขนส่งทางบก เร่งรณรงค์ส่งเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะประชาสัมพันธ์ให้ ผู้โดยสารคาดเข็ดขัดนิรภัยทุกคน เพื่อมีส่วนร่วมและส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง