ข่าวและกิจกรรม

จัดประชุมและอบรมพนักงาน

บางกอกบัสไลน์ ได้จัดการประชุมและอบรมพนักงานต้อนรับ และพนักงานบริกรขึ้น เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 

จุดประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาด้านการบริการ สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยบริษัทบางกอกบัสไลน์ เน้นให้ความรู้พนักงาน รวมถึงความเข้าใจในการทำงานเพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานด้านการบริการให้มากขึ้น ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

 

บางกอกบัสไลน์ ทุกเส้นทาง วางใจเรา